Stichting Landje van De Boer is door de fiscus erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat donaties en schenkingen aan de Stichting fiscaal aftrekbaar zijn. Stichting Landje van De Boer is aan haar ANBI-status wettelijk verplicht op haar website gegevens over de stichting te publiceren. Deze gegevens staan op deze pagina.

Adresgegevens
Stichting Landje van De Boer
Bloemendaalseweg 183
2051 GA Overveen

Fiscaal nummer
8186.68.398.O.01.3240

Bestuur
Erik de Jong – voorzitter
Elbrich Fennema – secretaris
Jean-Pierre Westerveld – penningmeester
Judith van Genderen – zoöp-vertegenwoordiger

De bestuursleden ontvangen geen honorarium, vacatiegelden of dergelijke beloning voor hun werkzaamheden.