Agenda


Blog

Voorinschrijving Tuinkunst 1838 geopend

We hebben al eerder geciteerd uit Nederlandsche Tuinkunst, het handboek voor de warmoezenier uit 1838 (zie eerder blogs). We hebben ons enthousiasme voor dit staaltje pre-industriële tuinkunst niet onder stoelen of banken gestoken. Sterker, we hebben besloten om, ter ere van het 15-jarige jubileum het Landje, een heruitgave van dit boekwerk te maken. Met inleiding en toelichting van Erik de Jong, die het boek zowel in zijn historische kader plaatst als lijnen trekt naar heden en toekomst. Met illustraties van Marijke Apeldoorn, die met de blik van iemand uit 1838 kijkt naar het Landje van De Boer, of met de ...

Nieuwsbrief

We houden je graag op de hoogte van wat er op het Landje gaande is. Hier kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. We sturen er doorgaans twee per maand.