AgendaBlog

Nederlandsche Tuinkunst: Bloemen in Maart en April

MAART en APRIL.Behalve vele der bereids hier boven opgenoemde bloemen, waarvan de laat getrokken in Maart en April zeer schoon bloeijen, heeft men in deze maanden verscheiden soorten van Gladiolussen, waarvan wij eenige der fraaiste zullen opnoemen; deze bolplantjes, worden twee of drie bijeen, in Augustus, in tamelijk groote potjes geplant, blijven tot November buiten, worden dan, tot in Januarij, in eene vorstvrije kamer gehouden en vervolgens in de woonkamer gebragt; in den beginne plaatst men de potjes in den koudsten hoek, en warmer naarmate zij opschieten, en zich ontwikkelen; sommige soorten bloeijen in het laatst van Februarij, doch de meeste in Maart.De Omgebogen (GLADIOLUS RECURVUS ...

Nieuwsbrief

We houden je graag op de hoogte van wat er op het Landje gaande is. Hier kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. We sturen er doorgaans twee per maand.