Van puinhoop naar paradijs:

Ooit was het Landje van De Boer de bloeiende kwekerij van de gebroeders De Boer. Maar toen de laatste broer in 2006 overleed, was het terrein verwaarloosd en vervallen. Elbrich Fennema, Anneke van der Werff en Leontine Trijber (v.l.n.r.), drie tuiniers die alle drie een volkstuin hadden bij de naastgelegen volkstuinvereniging Buytentwist, zagen mogelijkheden om hier een zinnenprikkelende, inspirerende, smakelijke, educatieve, ontspannende, ecologische, gemeenschappelijke pluk- en proeftuin van te maken.

In 2007 werd Stichting Landje van De Boer opgericht. In 2008 heeft de Stichting de grond aangekocht. In de jaren die volgden is met vereende krachten en vereende middelen de metamorfose van puinhoop tot paradijs gerealiseerd.

Stichting Landje van De Boer ziet het vanaf zijn prille begin als zijn taak om zo veel mogelijk mensen kennis te laten maken met, en te laten genieten van, groene genoegens.
Daartoe houdt Stichting Landje van De Boer een prachtige tuin in stand met vergeten groeten, kruiden, een boomgaard, bloemenborders, heesters en bomen. Dat lukt dankzij de inzet van vrijwilligers.
Om de genoegens van de tuin te delen organiseert het Landje van De Boer workshops, aanschuifmaaltijden, kooklessen. Op deze manier is het Landje een plek voor ontmoeting, voor het delen van kennis, voor inspiratie en voor experiment.
Uiteraard hanteert het Landje van De Boer de principes van het ‘natuurlijk tuinieren’, dat wil zeggen gifvrij en met de kringlopen zoveel mogelijk gesloten.
Ook ziet het Landje het als haar taak om het bewustzijn over natuurlijke kringlopen te vergroten, low-waste praktijken bekendheid te geven en voedselkilometers te verminderen.
En dat zo laagdrempelig, aantrekkelijk, inspirerend en smakelijk mogelijk.

Steun het Landje van De Boer:

Het Landje van De Boer is een onafhankelijke, ongesubsidieerde stichting die zelf haar broek op moet houden. Je kunt het Landje financieel ondersteunen door Vriend van het Landje te worden.
Stichting Landje van De Boer is door de fiscus erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat donaties aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

Word vriend!

Vriend worden kan door een jaarlijkse donatie van (minimaal) € 50. Vrienden van het Landje van De Boer krijgen korting op activiteiten.

Je wordt vriend door je bijdrage o.v.v. ‘vriend’ over te maken op IBAN NL42 RABO 01401627 47 t.n.v. Stichting Landje van De Boer te Overveen.

Ben je van plan het Landje de komende vijf jaar (of langer!) te ondersteunen, kan een periodieke schenkingsovereenkomst aantrekkelijk zijn. Dat betekent dat je de donatie aan Stichting Landje van De Boer zonder drempel mag aftrekken. Het formulier voor een periodieke schenking aan het Landje van De Boer vind je hier.

Doneer nu via iDeal

Dank je wel!

Met je bijdrage (donatie of lening) steun je Stichting Landje van De Boer en help je haar doelstellingen mogelijk te maken:
* genoegens van (en kennis over) het (moes)tuinieren met brede doelgroepen te delen
* educatieve programma’s aan te bieden
* eetbaar erfgoed in stand te houden
* een plek voor sociale uitwisseling te zijn
* band met de herkomst van ons eten te herstellen
* bewustzijn over natuurlijke kringlopen te vergroten.
* lo-waste praktijken bekendheid te geven.
* voedselkilometers te verminderen.

En dat zo laagdrempelig, aantrekkelijk, inspirerend en smakelijk mogelijk!