Loading...
Over het Landje van De Boer 2017-12-11T21:41:41+00:00

De filosofie

Hier geloven wij in

Het Landje van De Boer is een sociaal, educatief en (agri-) cultureel project. Het doel is de genoegens van het (moes-) tuinieren te delen met een zo breed mogelijke doelgroep en de tuin aan te wenden voor inspiratie, educatie en het in stand houden van eetbaar erfgoed.

Het Landje is een plek voor sociale uitwisseling en we zetten ons in om het bewustzijn over natuurlijke kringlopen te vergroten, low-waste praktijken bekendheid te geven en voedselkilometers te verminderen.

En dat zo laagdrempelig, aantrekkelijk, inspirerend en smakelijk mogelijk!

Waar vind je ons?

Kom te voet of met de fiets

Het Landje van De Boer bereik je het beste per fiets of te voet. Kom je toch met de auto, parkeer je op het parkeerterrein aan de noordzijde van het gemeentehuis van Bloemendaal. Steek de Bloemendaalseweg over en loop aan de overkant van de weg het Laantje van Buytentwist af.
Je komt voorbij kwekerij Azalea (aan je rechterhand) en dan zie je onze zwarte monumentale schuur al staan. Loop daar voorbij en komt via de prachtige roestbruine toegangspoort het Landje binnen! Vanaf station Bloemendaal of station Overveen is het tien minuten lopen naar het Landje van De Boer.

Steun ons

Zo word je Vriend van het Landje

Het Landje van De Boer is een onafhankelijke, ongesubsidieerde stichting die zelf haar broek op moet houden. Je kunt het Landje financieel ondersteunen door Vriend van het Landje te worden. Stichting Landje van De Boer is door de fiscus erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat donaties aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

Word vriend!

Vriend worden kan door een jaarlijkse donatie van (minimaal) € 50. Vrienden van het Landje van De Boer krijgen korting op activiteiten.

Je wordt vriend door je bijdrage o.v.v. ‘vriend’ over te maken op IBAN NL42 RABO 01401627 47 t.n.v. Stichting Landje van De Boer te Overveen.

Ben je van plan het Landje de komende vijf jaar (of langer!) te ondersteunen, kan een periodieke schenkingsovereenkomst aantrekkelijk zijn. Dat betekent dat je de donatie aan Stichting Landje van De Boer zonder drempel mag aftrekken. Het formulier voor een periodieke schenking aan het Landje van De Boer vind je hier.

Word Dikke vriend!

Wat ook kan: Dikke Vriend worden. Of met een moeilijker woord: certificaathouder. Of moderner: crowd-funder. Het werkt als volgt: je leent Stichting Landje van De Boer € 1000 (of een veelvoud daarvan) door dit bedrag over te maken op rekening NL42 RABO 0140 1627 47 ten name van Stichting Landje van De Boer, onder vermelding van ‘lening’.

Het betreft een renteloze, niet opeisbare lening. Maar er staat wel iets tegenover: certificaathouders krijgen jaarlijks een uitnodiging voor het certificaathoudersdiner! Dat is een feestelijke gebeurtenis waarbij je de rente op je lening in natura kunt komen opeten. Dikke vrienden genieten daarnaast dezelfde voordelen als Vrienden.

Wil je meer weten, stuur dan een mail naar info@landjevandeboer.nl met je vraag en dan krijg je een ‘prospectus’ toegestuurd.

Dank je wel!

Met je bijdrage (donatie of lening) steun je Stichting Landje van De Boer en help je haar doelstellingen mogelijk te maken:
* genoegens van (en kennis over) het (moes)tuinieren met brede doelgroepen te delen
* educatieve programma’s aan te bieden
* eetbaar erfgoed in stand te houden
* een plek voor sociale uitwisseling te zijn
* band met de herkomst van ons eten te herstellen
* bewustzijn over natuurlijke kringlopen te vergroten.
* lo-waste praktijken bekendheid te geven.
* voedselkilometers te verminderen.

En dat zo laagdrempelig, aantrekkelijk, inspirerend en smakelijk mogelijk!

Geschiedenis

Van puinhoop naar paradijs

Ooit was het Landje van De Boer de bloeiende kwekerij van de gebroeders De Boer. Maar toen de laatste broer in 2006 overleed, was het terrein verwaarloosd en vervallen. Elbrich Fennema, Anneke van der Werff en Leontine Trijber (v.l.n.r.), drie tuiniers die alle drie een volkstuin hadden bij de naastgelegen volkstuinvereniging Buytentwist, zagen mogelijkheden om hier een zinnenprikkelende, inspirerende, smakelijke, educatieve, ontspannende, ecologische, gemeenschappelijke pluk- en proeftuin van te maken.

In 2007 lukte een stichting op te richten, werd de grond aangekocht (2008) en fondsen gewerfd om de metamorfose van puinhoop tot paradijs te realiseren (2009 tot heden).