Blog

Wat groeide er in onze wilde vierkante meter?

Begin vorig jaar besloten we op het Landje om mee te doen aan een initiatief van NRC en de universiteit van Tilburg: laat een vierkante meter tuin verwilderen en kijk wat zich daar vestigt. Eén vierkante meter voor de keukenschuur is vervolgens nadrukkelijk verwaarloosd: geen water, niet wieden. Vervolgens hebben we in juli, augustus, september en oktober geïnventariseerd welke de planten daar spontaan kwamen groeien. Verspreid over die vier maanden hebben we twintig plantensoorten geïdentificeerd:

naamjuliaugustusseptemberoktober
muurfijnstraalx   
ereprijsx   
herderstasjexx  
bloedgierstxxxx
pluimgierstxxxx
“kiss me”x xx
“browallia”xxxx
heermoesxxxx
knopkruidxxxx
bastaard wederikxx x
zegekruidxxx 
stinkende gouwexx x
driekleurig viooltje x  
posteleinxxx 
dille x  
varkensgras xxx
bleek cypergras  xx
paardenbloem   x
vogelmuur   x
phacelia   x
de twintig plantensoorten in de wilde vierkante meter in 2023

Soorten als muurfijnstraal, ereprijs en herderstasje bloeien vroeger in het jaar. Daarom zijn ze in het najaar helemaal verdwenen.

Exoten

Bloedgierst (of vingergras of hanepoten) en pluimgierst zijn beide nieuwe grassoorten voor Nederland, die tot ongeveer 5 jaar geleden niet in Nederland voorkwamen. Ze hebben zich vanuit respectievelijk Amerika en Oost Azie naar Europa kunnen verspreiden; vermoedelijk als gevolg van handelscontacten of reizigers. Omdat het klimaat hier ook voor deze soorten geschikt is, kunnen ze zich hier ontwikkelen.

Aanwaaiers

Uiteraard zijn er ook een aantal planten op gekomen uit zaden van onze bloementuin (“kiss me” en “browallia”) of uit de moestuin (dille en postelein). De postelein in onze moestuin is overigens een andere soort dan de winterpostelein die je in de winter in de duinen kunt vinden op beschutte plekken. Overigens is die winterpostelein ook eetbaar. Ook phacelia komt uit de moestuin. Daar wordt het gezaaid als bodembemester.

Pioniers

Soorten als knopkruid, stinkende gouwe, vogelmuur, heermoes en varkensgras (geen gras, maar een plant met grasachtig uiterlijk) zijn echt pioniers. Zij vestigen zich vaak als eerste op kale grond. Dat is ook de reden, dat ze graag groeien op de geschoffelde bedden in de moestuin.

Judith van Genderen
Marijke Apeldoorn

Published On: 17 februari 2023