Blog

Voorinschrijving Tuinkunst 1838 geopend

We hebben al eerder geciteerd uit Nederlandsche Tuinkunst, het handboek voor de warmoezenier uit 1838 (zie eerder blogs). We hebben ons enthousiasme voor dit staaltje pre-industriële tuinkunst niet onder stoelen of banken gestoken. Sterker, we hebben besloten om, ter ere van het 15-jarige jubileum het Landje, een heruitgave van dit boekwerk te maken. Met inleiding en toelichting van Erik de Jong, die het boek zowel in zijn historische kader plaatst als lijnen trekt naar heden en toekomst. Met illustraties van Marijke Apeldoorn, die met de blik van iemand uit 1838 kijkt naar het Landje van De Boer, of met de blik van het Landje naar 1838. Er zitten zeer uitgebreide indexen bij, die het boek heel toegankelijk maken. Wie inspiratie wil voor de keuze van een historisch appelras kan hier zijn hart ophalen. Wie wil weten of in 1838 de Bonchretien al werd aangeplant, vindt hier ook een antwoord.
Waarom we Nederlandsche Tuinkunst zo waardevol vinden dat we er een heruitgave van maken? Twee eeuwen geleden werd er getuinierd op een manier die voor de huidige tijd heel relevant is: zonder bestrijdingsmiddelen, zonder kunstmest, met niet gemanipuleerd zaad, met wisselteelt en interplanting, op een manier die we nu circulair zouden noemen. Half november rolt het van de drukpers en het is vanaf nu te bestellen. Het telt 400+ pagina’s en is voorzien van uitgebreide indexen, een voorwoord en een inleiding, en illustraties. Voorinschrijven kan hier, tot 15 september. Het kost € 17,50. Bestellingen kunnen vanaf 29 november worden opgehaald op het Landje van De Boer. Als dat niet past, kan het boek ook worden opgestuurd (portokosten zijn niet inbegrepen).
Deze heruitgave is tot stand gekomen met steun van de J.C.Ruigrokstichting, het Cultuurfonds/ het Jacob van Zijverden Fonds.

Published On: 28 augustus 2023