Blog

Nederlandsche Tuinkunst in Junij

In de maand Junij heeft men, bij sommige Tuiniers, gebrek aan Spinazie, en dit wordt alleen veroorzaakt, door dat men geen behoorlijke zorg draagt, om dezelve op geschikte tijden en plaatsen te zaaijen; men kan, met eenige zorg, deze gezonde en aangename groente bijna het geheele jaar door hebben, in Februarij wordt zij op dekrabatten, hetzij tusschen de weeuwtjesplanten van bloemkool, of op zichzelve tamelijk dik, gezaaid, deze is reeds in Maart bruikbaar, vanaf het begin van Maart tot in Mei wordt zij tusschen de rijen erweten en boonen gezaaid; in Junij, Julij en Augustus op beschaduwde plaatsen, en moet dan vochtig gehouden worden, onder anderen tiert zij zeer goed in de schaduw van klimboonen; in September en October zaait men ze wederom op warme bedden en rabatten, en de winterspinazie, die reeds bij gunstige winters in Januarij gestoken wordt, zaait men insgelijks in September en in October op openleggende akkers; bij gebrek van gewone Spinazie maakt men van de zoogenaamde Malabaarsche gebruik; van deze kan men gedurende den geheelen zomer de jonge bladeren voor de keuken plukken.

Published On: 29 mei 2023