Blog

Tuinvogeltelling 2022: meer puttertjes, minder halsbandparkieten op het Landje

Het was een prachtige ochtend op 30 januari 2022 voor deelname aan de Nationale Tuinvogeltelling. Langzaam verscheen wat zon om te schijnen over het winterse Landje. Team Vogeltelling (Anneke, Emily en Erik) zat om half negen klaar – met thee, krentenbrood een turflijst – en telde in een half uur tijd de volgende vogels:
2 Eksters
1 Goudvink

3 Groenlingen
4 Halsbandparkieten
1 Heggenmus
3 Koolmezen
3 Merels,
13 Putters
2 Roodborsten
3 Vinken,
2 Winterkoninkjes
en 1 Zilvermeeuw.
Veel vogels scheerden door de lucht terwijl we om ons heen er nog meer hoorden zingen. Maar deze mochten we volgens de spelregels van de Tuinvogeltelling niet mee rekenen. Veel leven dus, op een zondagochtend, als de mensenwereld nog moet ontwaken maar de vogels allang de tuin als een alledaags huis bezoeken.
[Erik de Jong]
[Foto: Het Landje op 30/1 om 8.30 uur]
Ter vergelijk de score van 2021:
1 ekster
1 groenling
7 halsbandparkieten
2 kauwen
8 koolmezen
2 merels
1 pimpelmees
2 roodborstjes,
2 spreeuwen
4 vinken
en 5 winterkoninkjes.
We hoorden toen ook een specht en ganzen. Maar ook die telden helaas niet mee….

Published On: 30 januari 2022