Blog

Nederlandsche Tuinkunst: Bloemen in Maart en April

MAART en APRIL.
Behalve vele der bereids hier boven opgenoemde bloemen, waarvan de laat getrokken in Maart en 
April zeer schoon bloeijen, heeft men in deze maanden verscheiden soorten van Gladiolussen, 
waarvan wij eenige der fraaiste zullen opnoemen; deze bolplantjes, worden twee of drie bijeen, in 
Augustus, in tamelijk groote potjes geplant, blijven tot November buiten, worden dan, tot in Januarij, 
in eene vorstvrije kamer gehouden en vervolgens in de woonkamer gebragt; in den beginne plaatst 
men de potjes in den koudsten hoek, en warmer naarmate zij opschieten, en zich ontwikkelen; 
sommige soorten bloeijen in het laatst van Februarij, doch de meeste in Maart.
De Omgebogen (GLADIOLUS RECURVUS ), met fraaije, welriekende, violetkleurige bloemen, 
die met geel zijn geschakeerd, welk geel allengs in blaauw veranderd. 
De Namaquasche (G. NAMAQUENSIS), met schitterend roode bloemen, ook met geel 
afwisselende, en een lieflijken geur gevende. 
De Bonte (G. VERSIOOLOR), deze bloeit heerlijk schoon, de rand is schaarlakenrood en het 
onderste gedeelte goudgeel, beide kleuren door een zwartpurperen streep gescheiden; de 
bloemen zijn groot; zij groeit niet hoog. 
De Drievlakkige (G. TRIMACULATUS) heeft eenen grooten bloemkrans, waarvan de buis licht 
rooskleurig is, de slippen zijn van binnen sneeuwwit, en van buiten vleeschkleurig, deze kan 
men vroeg in Maart doen bloeijen. 
De Treurige (G. TRISTIS), heeft de buis witachtig geel, en de bloembladeren purperrood 
gestreept, zij kan niet wel voor in April tot bloeijen gebragt worden.

Published On: 21 maart 2023