Blog

Landje van de boer: Hoe de zee tot ons spreekt

Leesclub ‘De stem van de Noordzee’, l (29 januari 2022)

De Landje Leesclub is een nieuwe loot aan de stam op de activiteitenkalender van het Landje. De essays in het boekje De Stem van de Noordzee. Een Pleidooi voor vloeibaar denken (2020) vormen het onderwerp van de eerste reeks bijeenkomsten.  Dit is een uitgave van de Ambassade van de Noordzee, een project dat zich inzet voor de representatie van de niet-menselijke wezens in een nieuwe democratische cultuur.
Op zaterdagochtend 29 januari was de aftrap:

De deelnemers maakten voor het eerst kennis met elkaar. We kwamen veelal nieuwe ideeën en begrippen tegen, zoals het antropoceen, als de nieuwe aanduiding voor het door de mens gedomineerde tijdvak waarin we nu leven. We bespraken wat auteurs ‘het luisteren naar de politieke stem van de Noordzee’ noemen – en van natuur meer in het algemeen. Kan dat ons helpen meer vloeibaar te denken, verder dan de traditionele tegenstellingen tussen mens en niet mens, natuur tegenover cultuur? Hoe kunnen de belangen van natuur behartigd worden? Kan de Noordzee zelf een rechtspersoon zijn waarvan de belangen kunnen worden verdedigd? Hoe kunnen we luisteren?
Iedereen kwam met eigen waardevolle vragen opmerkingen, commentaar en aanvullingen om te af te tasten hoe deze voorstellen tot radicaal anders denken begrepen kunnen worden. Dat maakte de bijeenkomst rijk en inspirerend. En dat is precies de bedoeling van de leesclub:  het Landje als een plek van uitwisseling en kruisbestuiving.
[Erik de Jong]
(aflevering II op 12 februari. Deze reeks is volgeboekt. Het boekje is hier te bestellen.)

Published On: 29 januari 2022
Landje van de boer: Hoe de zee tot ons spreekt