Tijdens de derde aflevering van de leesclub over ‘De stem van de Noordzee’ kwam de vraag op of we niet naar de zee moesten gaan om hem/haar/hen beter te verstaan. We besloten om de zee naar het Landje te brengen: iedereen zou iets meenemen wat de zee representeert.
Dat werd een beeldschone uitwisseling, waarbij ook dingen die zich niet in woorden laten vatten vorm kregen.
Hierbij een bloemlezing: