Steun het Landje van De Boer

Zo word/ blijf  je Vriend van het Landje

Het Landje van De Boer is een onafhankelijke, ongesubsidieerde stichting die zelf haar broek op moet houden. Je kunt het Landje financieel ondersteunen door Vriend van het Landje te worden, en liefst ook te blijven. Je krijgt dan korting op de meeste activiteiten op het Landje en af en toe organiseren we speciale evenementen voor Vrienden. Bovenal draagt je hiermee bij aan het voortbestaan van deze bijzondere plek. Stichting Landje van De Boer is door de fiscus erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat donaties aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

Word/ blijf vriend!

Elke donatie is welkom.

Doe je een donatie van € 50 (of meer), dan ben je een jaar lang Vriend van het Landje van De Boer. Vrienden krijgen korting op activiteiten van het Landje van De Boer.

Door naar betalen

Ben je van plan het Landje de komende vijf jaar (of langer) te ondersteunen, kan een periodieke schenkingsovereenkomst aantrekkelijk zijn. Dat betekent dat je je donatie aan Stichting Landje van De Boer zonder drempel mag aftrekken.

DOOR NAAR HET SCHENKINGSFORMULIER

Zelf een bedrag overmaken naar Stichting Landje van De Boer kan natuurlijk ook op IBAN NL42 RABO 01401627 47 t.n.v. Stichting Landje van De Boer te Overveen.
Liefst met vermelding van een emailadres, zodat we weten hoe we je kunnen bedanken.

Dank je wel!

Met je bijdrage (donatie of lening) steun je Stichting Landje van De Boer en help je haar doelstellingen mogelijk te maken:
* genoegens van (en kennis over) het (moes)tuinieren met brede doelgroepen te delen
* educatieve programma’s aan te bieden
* eetbaar erfgoed in stand te houden
* een plek voor sociale uitwisseling te zijn
* band met de herkomst van ons eten te herstellen
* bewustzijn over natuurlijke kringlopen te vergroten.
* lo-waste praktijken bekendheid te geven.
* voedselkilometers te verminderen.

En dat zo laagdrempelig, aantrekkelijk, inspirerend en smakelijk mogelijk!