Visie stichting Landje van De Boer

  • een leefbare toekomst voor natuur en mens vraagt om transitie naar een mens inclusieve ecologie
  • de opgave is: hoe kunnen mens en natuur in balans samenleven
  • Het Landje wil onderzoeken hoe we dat door denken en doen kunnen vormgeven en realiseren
  • de stichting Landje van De Boer werkt vanuit respect voor aarde, water, lucht, flora, fauna en mens
  • het Landje wil de bovenstaande uitgangspunten in haar organisatie borgen
tekening van vogel

Missie Stichting Landje van De Boer

  • houdt met vrijwilligers een tuin in stand met boomgaard, kas, moestuin en bloem- en kruidenperken
  •  biedt een plek voor ontmoeting, educatie, uitwisseling, experiment door het aanbieden van activiteiten zoals cursussen, kooklessen, aanschuifmaaltijden, lezingen, kunstbeoefening
  •  onderzoekt doorlopend hoe nieuwe inzichten op het gebied van duurzaamheid van toepassing zijn in de tuin
  •  wil haar kennis en ervaring delen en trekt graag op met andere partijen
  •  wil ruimte bieden voor verwondering, bezinning, inspiratie

Op de hoogte blijven?

We houden je graag op de hoogte van wat er op het Landje gaande is. Hier kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. We sturen er doorgaans twee per maand.