Het Landje van De Boer en Erik de Jong zijn een initiatief gestart dat we de ‘Hortuskring’ hebben gedoopt. Eén zondagochtend in de maand neemt Erik de tuin als uitgangspunt voor ontdekken, ontmoeten, uitwisselen. Behalve dat het steeds op een zondag is, van 15.00 tot 17.00 uur, en dat Erik de aangever is, kan het alle kanten op met de Hortus-kring. We verheugen ons op iets dat organisch en dynamisch groeit en beweegt, waar ernst en plezier hand in hand gaan, waar we het dierbare en het wezenlijke kunnen koesteren.
De data:
zondag 29 september van 15 tot 17 uur: blauwe bloemen – met special guest Anneke van der Werff
Zondag 17 november van 15 tot 17 uur: tuin en poëzie – met een vocaal kwartet dat de tuin/natuur/seizoenen/bloemen bezingt
Zondag 15 december van 15 tot 17 uur: thee en tuinprenten – een informele versie van een theeceremonie met voeding voor lichaam en geest

Wie is Erik de Jong?
Erik de Jong denkt graag en intensief na over de natuur en de mens en de relatie daartussen. Hij deelt zijn inzichten onder andere met dierentuin Artis en met zijn studenten aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is zelf een gedreven tuinier – en deskundige op het gebied van tuinkabouters.
Wat is deze kring?
Een kring is onderdeel van een netwerk dat groei inspireert. Een kring schept een ruimte in het midden, terwijl hij tegelijkertijd ook de wereld daarbuiten visualiseert. Een kring is dus niet iets wat afsluit, een kring is een omtrek die zich naar binnen en naar buiten opent. Het wezen van de kring is dat hij doorlaatbaar is, permeabel. Hij voegt de buitenwereld en de binnenwereld op het Landje samen. De buitenwereld wordt ingebracht in de binnenwereld van het Landje in de vorm van gedachten, empathie, ervaringen van velerlei aard, opvattingen, visies op natuur, op cultuur, op menszijn. Een kring kan werken aan iets dat in het onvoltooide zich voltooit. Een dergelijke kring is dynamisch van aard, actief. In zijn rondgaande vorm drukt hij uit dat de kring zelf onderdeel is van een beweeglijk proces. De kring komt samen om te delen en in dialoog te zijn met elkaar vanuit een gemeenschappelijke interesse. Men wil bouwen aan kennis, inzicht, een gezamenlijk project ondersteunen en mogelijk maken. Het doel van een kring wordt met plezier en ernst nagestreefd.