Word vriend!

Vriend worden kan door een jaarlijkse donatie van (minimaal) € 50. Vrienden van het Landje van De Boer krijgen korting op activiteiten.

Dank je wel!

Met je bijdrage (donatie of lening) steun je Stichting Landje van De Boer en help je haar doelstellingen mogelijk te maken:
* genoegens van (en kennis over) het (moes)tuinieren met brede doelgroepen te delen
* educatieve programma’s aan te bieden
* eetbaar erfgoed in stand te houden
* een plek voor sociale uitwisseling te zijn
* band met de herkomst van ons eten te herstellen
* bewustzijn over natuurlijke kringlopen te vergroten.
* lo-waste praktijken bekendheid te geven.
* voedselkilometers te verminderen.

En dat zo laagdrempelig, aantrekkelijk, inspirerend en smakelijk mogelijk!