Stichting Landje van De Boer is door de fiscus erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat donaties en schenkingen aan de Stichting fiscaal aftrekbaar zijn. Stichting Landje van De Boer is aan haar ANBI-status wettelijk verplicht op haar website gegevens over de stichting te publiceren. Deze gegevens staan op deze pagina.

Adresgegevens
Stichting Landje van De Boer
Bloemendaalseweg 183
2051 GA Overveen

Fiscaal nummer
8186.68.398.O.01.3240

Bestuur
Arne Bongenaar – voorzitter
Elbrich Fennema – secretaris
Jean-Pierre Westerveld – penningmeester

De bestuursleden ontvangen geen honorarium, vacatiegelden of dergelijke beloning voor hun werkzaamheden.

    Doelstelling

De Stichting Landje van De Boer heeft ten doel het Landje van De Boer te ontwikkelen en te beheren, zodat dit cultuurlandschap in stand blijft en er tevens nieuwe functies bij krijgt. De stichting stelt zich mede ten doel de kennis van en het plezier in het (moes)tuinieren te bevorderen. De stichting stelt zich ten doel aan een breed scala van doelgroepen de mogelijkheid te bieden om het hele traject van grond tot mond (van appelpit tot appeltaart) te zien, te ruiken, te proeven en mee te beleven, eraan mee te werken of er iets van te leren;
B. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan

Visie: een groenere wereld. Toen Stichting Landje van De Boer in 2008 begon aan het ontwikkelen van het Landje van De Boer op de voormalige kwekerij van de gebroeders De Boer, zagen we een aantal trends waar het Landje, met zijn eigen accenten, bij aan wilde sluiten: * een toenemende belangstelling voor de groene omgeving; behalve dat mensen gevoelsmatig de behoefte hebben aan compensatie voor hun meestal kunstmatige leefomgeving, is ook het belang van contact met groen voor een harmonieuze ontwikkeling bij kinderen wetenschappelijk vastgesteld.
Voor (dementerende) ouderen blijken groene prikkels heilzaam. In het algemeen blijkt een groene omgeving op eigenlijk iedereen een heilzame, onthaastende werking te hebben.
* een toenemend verlangen naar eerlijk eten waarvan de herkomst bekend is; De opkomst van de ‘vergeten groenten’ wijst hierop, maar ook de interesse voor streekgroenten, seizoensproducten, kleinschalige teelt en ambachtelijke productie. Dat het begrip ‘voedselkilometer’ ingeburgerd raakte wijst ook op toenemend bewustzijn voor de herkomst van voedsel. Smaak en kwaliteit van voedsel schuiven weer naar het centrum van de aandacht, na jaren waarin alleen opbrengst en uiterlijk van belang waren.
* Steeds meer mensen die op enige schaal zelf kruiden en/of groenten willen telen; vanwege de smaak, vanwege de lol met de kids, uit gezondheidsoverwegingen of uit een verlangen naar zelfvoorzienendheid. * toenemende aandacht voor een gifvrije omgeving, zowel in het algemeen als in de eigen achtertuin. De belangstelling voor natuurlijk tuinieren en voor aanverwante zaken als composteren is groeiende.

Missie: samen harken en vorken.  Stichting Landje van De Boer ziet het vanaf zijn prille begin als zijn taak om zo veel mogelijk mensen kennis te laten maken met, en te laten genieten van, groene genoegens.

Doel: Dat doet zij door op het Landje zoveel mogelijk aspecten van (moes)tuinieren aan bod te laten komen en zo veel mogelijk mensen de gelegenheid te geven daaraan mee te doen of er kennis van te nemen. Moestuinieren behelst op het Landje het hele traject van grond tot mond: van courgettezaadje tot courgettesoep.

De tuin: Daartoe houdt Stichting Landje van De Boer een prachtige tuin in stand met vergeten groeten, kruiden, een boomgaard, bloemenborders, heesters en bomen. Dat gebeurt dankzij de inzet van vrijwilligers. Uiteraard volgens de principes van het ‘natuurlijk tuinieren’, dat wil zeggen gifvrij en met de kringlopen zoveel mogelijk gesloten.

De faciliteiten: Behalve dat in de afgelopen vijf jaar de tuin is aangelegd, is ook de oude tuindersschuur, een gemeentelijk monument, gerestaureerd en voorzien van een goede keuken. Er is een schuur gebouwd voor opslag en gereedschap. Er staat sinds eind 2012 een kas.

Activiteiten: Waar mogelijk organiseert Stichting Landje van De Boer activiteiten, workshops, kooklessen en aanschuifmaaltijden om alle facetten van het Landje met zo veel mogelijk mensen te delen; van de workshop ‘zaaien met Jaap’ tot aanschuiflunches, van de kindertuinclub tot summer suppers, van gezamenlijk bessen plukken tot workshops composteren, van workshops boeketten maken tot kooklessen, van bijenvoorlichting tot pizza uit de houtoven.

Doelgroepen en netwerk: Ook ontvangt het Landje van De Boer schoolklassen uit het basisonderwijs. Elk jaar bezoeken middelbare scholieren het Landje voor hun maatschappelijk stage. Bewoners van zorgcentra in de buurt weten ons te vinden, evenals tuinclubs, fotografen en kunstenaars. Graag faciliteert het Landje van De Boer activiteiten van derden die aansluiten bij de doelstellingen van het Landje van De Boer. Communicatie/educatie: Stichting Landje van De Boer houdt zijn achterban op de hoogte van de ontwikkelingen en de activiteiten door middel van een nieuwsbrief, een Facebook-pagina en een website-met-blog.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Onroerende en roerende zaken: De afgelopen tien jaar heeft Stichting Landje van De Boer het Landje aangekocht en ontwikkeld. Er is drainage aangelegd, de oude schuur is gerestaureerd en in de schuur is een keuken met faciliteiten van horeca-niveau aangelegd. Er is een kapschuur gebouwd met een open en een dicht gedeelte voor opslag van gereedschap, voorraden en hulpmiddelen. Er is een kas gebouwd met een dubbelfunctie: droogweer-onderkomen bij activiteiten, en demonstratie van de teelt van kasgroenten als tomaten, komkommers en paprika. De stichting heeft een tuinontwerp laten maken en de onderdelen daarvan zijn in de afgelopen jaren gerealiseerd: een boomgaard, een moestuin, leifruit, bloemenborders, vogelbosjes, een compoststraat, kruidenbedden, waterpompen, paden, terrassen, een bijenkast, een vlechtheg. In 2014 is het prachtige toegangshek geplaatst en konden we de laatste bouwhekken afvoeren. Met het plaatsten van het toegangshek is de aanlegfase van het Landje is afgerond: van ‘het Landje ontstaat’ in 2008 naar ‘het Landje bestaat’ in 2014.
Activiteiten: Het Landje heeft werkochtenden georganiseerd, workshops (zaaien met Jaap, vlechten met Piet Hein, stapelen met Wiert, composteren met Jan, boeketten met Anneke, eetbare achtertuin met Dieuwertje, bijen met Ad), kooklessen, pizzamiddagen, lunches en suppers. Het Landje is in het seizoen elke zondagmiddag open. Er zijn bruiloften, directiediners, buffetten, borrels, studiedagen, moederfeestjes, lezersdiners en fotoshoots geweest op het Landje. Er zijn tuinclubs en schoolklassen rondgeleid. Tekenaars/schilders hebben op het Landje getekend/geschilderd. Fotografen fotograferen er. Dichters dichten er haiku’s. Er is af en toe afternoon tea. Er zijn optredens geweest van de Rotterdam Impro Voices en het Haarlemse kamerkoor Tout Venant.
Netwerk en PR: Het Landje van De Boer onderhoudt contact met zijn achterban door middel van een nieuwsbrief. De nieuwsbrief gaat naar ruim 1800 adressen. De Facebookpagina van het Landje heeft meer dan 1800 volgers. Rond de vijftig bedrijven hebben het Landje ondersteund met producten, advies of expertise. Veertien instellingen en/of fondsen hebben het Landje financieel ondersteund. Achttien certificaathouders hebben een certificaat van lening aan het Landje aangeschaft van € 1000 of een veelvoud daarvan. Rond de zeventig personen zijn Vriend van het Landje voor een jaarlijkse bijdrage van € 50. In de afgelopen jaren is het Landje een aantal keer geportretteerd in het Haarlems Dagblad. Ook heeft het Landje een half seizoen lang een wekelijkse rubriek in het Haarlems Dagblad gehad. Verder heeft het Landje een jaargang lang uitgebreid elke maand in Groei en Bloei gepubliceerd. Het tijdschrift Delicious besteedt onregelmatig aandacht aan het Landje van De Boer. Vanaf 2015 is maandelijks een column in het tijdschrift Home & Garden gewijd aan het Landje van De Boer. In samenwerking met de Bibliotheek Zuid Kennemerland organiseert het Landje jaarlijks een haiku-middag.
Financien: Jaarrekening 2014 & 2015 + Jaarrekening 2015 & 2016Jaarrekening 2017. + Jaarrekening 2018